Mind Map

มายแมพ รอบบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3174

มายแมพ การจัดระบบความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ รอบบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3174 วันที่ 4 สิงหาคม 2561

หัวใจสำคัญที่ผู้เรียนสะท้อนหลังจบ Class เรียน มายแมพ

  • จับประเด็นสำคัญ มองเห็นภาพรวมแล้วค่อยแตกย่อยลงรายละเอียด
  • คิดและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน
  • แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เอาความถนัดของแต่ละคนมาผสมผสาน
  • เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ภายในเวลาที่กำหนด
  • สรุปและนำเสนอได้อย่างครบถ้วนและตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ

ความประทับใจวันนี้ที่ได้สอน Mind map มีสองเรื่องที่น่าสนใจ ที่ผมรู้สึกประทับใจมากเลยอยากมาเล่าให้ฟังครับ

เรื่องแรก มีพระคุณเจ้า 2 รูป เข้ามาเรียน Mind map ร่วมกับฆราวาส สิ่งที่หลวงพี่ได้สะท้อนถึงประโยชน์ในการเรียนในครั้งนี้ให้ผมได้ฟัง ทำให้ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง คือ หลวงพี่มีความสนใจที่จะนำความรู้ความเข้าใจด้าน Mind map ไปพัฒนาเทคนิควิธีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับคณะสงฆ์ที่มหาวิทยาลัยที่ท่านดูแลหลักสูตรอยู่ให้ดียิ่งขึ้น สาธุครับ

เรื่องที่สอง มีน้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ชื่อว่า น้องข้าวหอม เธอเรียนอยู่ชั้นป.5 และตามมาเรียน Mind map พร้อมกับคุณแม่ในคลาสนี้ที่มีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้น

สิ่งที่น่าทึ่งคือการเรียนรู้ของน้องข้าวหอม เต็มไปด้วยความสนุกสนาน กระตือรือร้น และสามารถตอบคำถามได้อย่างฉะฉานไม่แพ้ผู้ใหญ่ร่วมคลาส โดยน้องข้าวหอม สามารถใช้ทักษะการคิดการจดบันทึกด้วย Mind map ในการสื่อสารและทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นๆได้อย่างน่าทึ่ง

เชื่อได้เลยว่าเครื่องมือ Mind map จะช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับน้องข้าวหอมได้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงานได้อย่างแน่นอนครับ

ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านสนุกและมีความสุขกับการเรียน Mind map และนำไปใช้ครับ

ขอขอบคุณ อ.ขวัญฤดี ผลอนันต์ ที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสลูกศิษย์คนนี้เสมอมา

อ.ริว อชิระวิชญ์

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form