Mind Map

มายแมพ รอบบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3192 ณ Ambassador Hotel Bangkok

มายแมพ การจัดระบบความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3192 Ambassador Hotel Bangkok

ภาพบรรยากาศความสุข สนุกสนาน ในคลาสเรียน มายแมพ รอบบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3129

เครื่องมือจัดระบบความคิดที่อัจฉริยะเลือกใช้ เทคนิคการจดบันทึก จดจำ จับประเด็นสำคัญ มองเห็นภาพรวมแล้วค่อยแตกย่อยลงรายละเอียด

คิดและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เอาความถนัดของแต่ละคนมาผสมผสาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ภายในเวลาที่กำหนด

สรุปและนำเสนอได้อย่างครบถ้วนและตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณ อ.ใหม่ ลัดดาวัลย์ ชูช่วย ที่มาแบ่งปันเทคนิคความจำของสุดยอดนักจำ

ขอขอบคุณ อ.ขวัญฤดี ผลอนันต์ ที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสลูกศิษย์คนนี้เสมอมา

ขอบคุณผู้เข้าอบรม มายแมพ ทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดวันนะครับ

อ.ริว อชิระวิชญ์

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form