Mind Map

มายแมพ รอบบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3200

มายแมพ การจัดระบบความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3200
ที่ Ambassador Hotel Bangkok

วันนี้มีน้องๆ 3 คน มาเรียนรู้ร่วมกับผู้ใหญ่ และสามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้ใหญ่ผ่านการใช้ มายแมพ ได้เป็นอย่างดี
แถมยังเป็นผู้ช่วยผมในการถ่ายภาพบรรยากาศในคลาสด้วย มีหลายภาพเลย มารับชมภาพถ่ายผ่านมุมมองสายตาของช่างภาพตัวน้อยคนเก่ง ไม่แพ้ผู้ใหญ่กันเลย

เครื่องมือจัดระบบความคิดที่อัจฉริยะเลือกใช้ เทคนิคการจดบันทึก จดจำ จับประเด็นสำคัญ

มองเห็นภาพรวมแล้วค่อยแตกย่อยลงรายละเอียด คิดและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เอาความถนัดของแต่ละคนมาผสมผสาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ภายในเวลาที่กำหนด สรุปและนำเสนอได้อย่างครบถ้วนและตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ อ.ขวัญฤดี ผลอนันต์ ที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสลูกศิษย์คนนี้เสมอมา

ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดวันนะครับ

ขอให้มีความสุข สนุกกับการเรียน มายแมพ และนำไปใช้งานกันนะครับ
อ.ริว อชิระวิชญ์

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form