Mindfulness at Work for Leader HGST

Mindfulness at Work for Leader (Inspirational Workshop)
สติในที่ทำงานกับองค์กรเปี่ยมสุข สำหรับผู้นำ
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST)

ผู้นำยุคใหม่ที่จะสามารถสร้างความเปี่ยมสุขและความสำเร็จให้กับองค์กรได้ คือ ผู้นำที่มีการฝึกฝน Mindfulness กับการใช้ชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นปกติ

หนึ่งในองค์กรระดับประเทศที่เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ คือ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST)

ขอขอบคุณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST) และผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

ขอบคุณผู้บริหารมืออาชีพและทีม HR ที่ได้ให้โอกาสและไว้วางใจในตัวผมและทีมงาน

ขอบคุณ ผู้นำทุกท่านที่เข้าร่วม Workshop นี้อย่างตั้งใจ เปิดใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันด้วยความจริงใจ

ขอให้มีสติและเบิกบานในทำงานในทุกๆวันนะครับ
อ.ริว อชิระวิชญ์

ปล.ขอขอบคุณ PALAGRIT DREAM TEAM พี่ป๊อป พี่พัช น้องเหมยและน้องจ๋าที่ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดทั้งในและนอก Workshop...( Love u all )

ชื่อลูกค้า : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST)
18/02/2020
หมวด :

ผลงานอบรมหมวดอื่นๆ

COMMUNICATION SKILL

สำหรับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

MIND MAP

มายแมพประยุกต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง

GROWTH MINDSET

กรอบความคิดแบบเติบโตกับการพัฒนาตนเอง

MINDFULNESS

การบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน สำหรับคนทำงานยุคใหม่

LEADERSHIP

สำหรับพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต

DEEP LISTENING

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในยุคนี้ ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร
ดูทั้งหมด
Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2022

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
magic-wanduserbubbleheart-pulseleafcrosschevron-downchevron-leftchevron-right