Leadership Skill

Leadership Role Model โครงการต่อเนื่อง ต้นแบบภาวะผู้นำ

Leadership Role Model บริษัท น้ำตาลมิตรผล โครงการต่อเนื่อง ต้นแบบภาวะผู้นำ

ผู้นำยุคใหม่ (กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้นำ)

ผู้นำที่ครองหัวใจของคน และบรรลุผลของงาน ในวิถีผู้นำแบบฟา

ฝึกฝนเพื่อเข้าใจตัวเอง ให้เห็นตัวเองชัดขึ้น รู้เท่าทันโหมดอัตโนมัติของตัวเอง

ผ่านกระบวนการ Deep Listening และ Action Learning

เพื่อแก้ปัญหาแท้จริงขององค์กร อันนำไปสู่การสร้างทีม สร้างภาวะผู้นำอย่างยั่งยืนในที่สุด

ขอบคุณพี่แมว พี่เร คุณยง จาก บริษัท น้ำตาลมิตรผล สำหรับความไว้วางใจในการทำ Project นี้

ขอบคุณทีม Partner มืออาชีพ อ.โอม และน้องนุช จาก Dojo Spirit

ขอบคุณกำลังใจและการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจากน้องจ๋า

ขอบคุณ ผู้นำยุคใหม่ทุกคนที่ตั้งใจเรียนรู้และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่าให้กันในคลาส

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form