Archives: Portfolios

อบรม Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้งในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี

Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้งในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดูเพิ่ม
อบรม Mind map วัดธรรมมงคล

ผมอาจารย์ริวได้มีโอกาสถวายความรู้เรื่อง Mind Map กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล เพื่อให้ผู้นำสามเณรมีเครื่องมือจดจำและบันทึกในการศึกษาพระธรรม

ดูเพิ่ม
อบรม Mind map โรงเรียนสืบสวนกองปราบ

โครงการอบรบ Mind map ทีมบูรณาการเครือข่ายนักสืบเฉพาะทาง "โรงเรียนสืบสวนกองปราบ" สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดกรมตำรวจแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่ม
อบรม Mind map บริษัท True Corporation รุ่นที่ 18

ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักบริษัท True Corporation ที่ไว้วางใจให้ผมไปสอน Mind map (มายแมพ) อย่างต่อเนื่องซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 18 แล้วครับ

ดูเพิ่ม
อบรม Mind map น้องๆโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

กิจกรรม Mind map ให้น้องๆสามารถจัดระบบความคิดอย่างง่ายๆ ได้ความรู้และสนุกสนาน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม

ดูเพิ่ม
หลักสูตรการเรียนรู้ Mind Map อย่างเข้มข้น 2 วันที่ดอนฟ้ารีสอร์ท

หลักสูตรการเรียนรู้ Mind Map อย่างเข้มข้น 2 วันในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สงบ ผ่อนคลาย ที่ดอนฟ้ารีสอร์ต

ดูเพิ่ม
1 7 8 9
Add-LinePalagrit logo with text SVG
บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล thadsamon@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255
เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2021

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2021 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
Top