Mindfulness

หลักสูตร Mindfulness At Work for Leaders (Virtual Classroom) PTT PLLI

Mindfulness At Work for Leaders สติในที่ทำงานกับองค์กรเปี่ยมสุข สำหรับผู้นำ

สำหรับ สร้างเสริมความสุขและสุขภาวะที่ดีในชีวิตและการทำงาน (Wellbeing) ด้วยการฝึกสติให้กับผู้นำขององค์กร เป็น 1 ในโปรแกรม People Management ของ สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT PLLI)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจจากผู้บริหารและสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT PLLI)
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ที่ให้ อ.ริว อชิระวิชญ์ และ Palagrit Team เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะผู้นํา ด้วย Mindfulness สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ขององค์กรทั้ง 2 รุ่น

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form