Facilitator

Mindset for Success in Teaching เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จสู่การเป็นครูยุคใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การสอน และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาครูด้วยการส่งเสริม พัฒนาจากคุณสมบัติภายในของมนุษย์ เพื่อสร้างความพร้อมทั้งกายและใจ ในการพัฒนาเทคนิคการสอนของตนไปสู่การส่งมอบวิชาความรู้ให้แก่บรรดานักศึกษาในอนาคต

การอบรมในครั้งนี้ผมได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นพิเศษ โดยผสมผสาน Motivation Skill กับ Facilitator Skill เพื่อให้ความมุ่งหวังในการสร้างแรงบันดาลใจนั้นเกิดขึ้นมาจากเบื้องลึกในจิตใจมากกว่าการขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจจากภายนอก

ผมมุ่งเน้นให้เกิดการตื่นรู้ เข้าใจในตนเอง เข้าใจในผู้อื่น เข้าใจและรับกับการตอบสนองของมนุษย์ที่เกิดจากสิ่งที่มากระทบใจในชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและเกื้อกูลกัน อีกทั้งผมยังได้นำพาเหล่าคณาจารย์ทั้งหลายเข้าสู่บทเรียน

การฝึกฝนการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ฟังให้ได้ยิน ฟังอย่างไม่ตัดสิน ฟังอย่างเข้าใจ ฟังอย่างเข้าถึงความรู้สึก ฟังให้ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเอง ฟังอย่างเท่าเทียมกับทุกดวงจิตที่อยู่ตรงหน้า ฟังอย่างเป็นปัจจุบัน….

การเดินทางสู่โลกภายในแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ เพราะบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ ยอมที่จะละทิ้งอัตตาของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างระหว่างครูกับศิษย์ เพื่อนกับเพื่อน เจ้ากับลูกน้อง

และใช้หัวใจของความเป็นครูที่เบิกบาน ..เสียงของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆเป็นไปอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน เรื่องราวความจริงในชีวิตและการงานค่อยๆคลี่เผยออกมาอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา ส่งผลให้การเรียนรู้ในช่วงต่อมาค่อยๆลงลึกมากยิ่งขึ้นตามลำดับ

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม มีผู้บริหารท่านหนึ่ง เดินเข้ามาสอบถามกับผมด้วยรอยยิ้มว่า “วันนี้ อาจารย์เหนื่อยมั้ย ที่ต้องมาสอนคนเยอะขนาดนี้ และยังเป็นกลุ่มครูอีกด้วย..” ด้วยคำถามนี้ทำให้ผมกลับมาตระหนักขึ้นได้ว่าผมลืมและลืมไปเสียสนิทเลยครับ

ในเรื่องที่มีคนเคยบอกผมเอาไว้ว่า “การสอนกลุ่มครูบาอาจารย์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ”( นานมาแล้วผมเองก็ยอมรับว่าเคยเชื่อเช่นนั้นจริงๆด้วยครับ )

แต่ที่ผมลืมไป คงเพราะตลอดทั้งวันที่ได้รู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั้น ผมได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ทั้งหลายเป็นอย่างดี

และด้วยความร่วมมือจากคุณครูที่มีพื้นฐานของความทุ่มเท ยืนหยัด เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่บรรดาศิษย์มานานหลายปีนี้ ผนวกกับบทเรียนที่มีชีวิตที่ผมบรรจงออกแบบมามอบให้เป็นพิเศษ ผมก็ได้พบกับเหล่าคุณครูที่พัฒนาความพร้อมที่มากกว่าแค่เทคนิคการสอน และพร้อมส่งมอบบทเรียนที่สำคัญให้มุ่งตรงสู่หัวใจของลูกศิษย์มากกว่าความรู้ในตำราได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

ขอขอบคุณ ดร.สุชญา ฉัตรวิชญะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ไว้วางใจและส่งมอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ ในการแบ่งปันความรู้ดีๆไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่สำคัญของชาติ

ขอบคุณน้องจ๋าและน้องอิ๊ง Puzzle Jawa Pattranee Jullakasewee ที่มาช่วย Support กระบวนการเรียนรู้ตลอดวันด้วยความเข้มแข็ง สดใส ทำให้การอบรมในครั้งนี้สมบูรณ์และมีพลังได้เป็นอย่างดี ขอบคุณครับ

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form