Mind Map

Mind Map ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เครื่องมือจัดระบบความคิดที่อัจฉริยะเลือกใช้ เทคนิคการจดบันทึก จดจำ จับประเด็นสำคัญ มองเห็นภาพรวมแล้วค่อยแตกย่อยลงรายละเอียด

คิดและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เอาความถนัดของแต่ละคนมาผสมผสาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ภายในเวลาที่กำหนด

สรุปและนำเสนอได้อย่างครบถ้วน และตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ความไว้วางใจครับ

ขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เปิดใจและสนุกสนานมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดวันนะครับ

ดีใจที่ Mind map มีส่วนในการช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ขอให้มีความสุข สนุกกับการเรียน Mind map และนำไปใช้งานครับ

อ.ริว อชิระวิชญ์

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form