ทักษะการฟังอย่างอย่างลึกซึ้ง Deep Listening at TB-CERT ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector CERT หรือ TB-CERT)


Special Workshop เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และการสื่อสารเชิงลึกด้วย Deep Listening และ U Theory แบบ Applied ให้กับกลุ่มผู้บริหารดู และรักษาระบบความปลอดภัยด้าน IT จากธนาคารต่างๆที่รวมตัวกันในนาม TB-CERT เพื่อช่วยยกระดับทักษะด้าน Soft Skill ในงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของภาคการธนาคารให้สูงมากขึ้น

จากที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักผู้บริหารจากแบงค์และเครือข่ายต่างๆในงานครั้งนี้ได้พบว่า หน่วยงานของ TB-CERT นั้น มีการพัฒนาบุคลากรและความรู้ต่างๆ ด้าน Cyber security อย่างจริงจังและต่อเนื่องให้กับกลุ่มสมาชิก ร่วมกับการสนับสนุนจากแบงค์ชาติ (BOT)

เพื่อช่วยเตรียมระบบความปลอดภัยในภาคการเงินและธนาคารของประเทศไทย ให้พร้อมรับมือกับภัยจากโลกไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที สุดยอดมากครับ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนทักษะ Soft Skill ให้แก่องค์กรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติอย่าง TB-CERT นะครับ

ขอขอบคุณ ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารที่ ให้ความไว้วางใจ

ขอขอบคุณทีมงาน TB-CERT มืออาชีพจากสมาคมธนาคารไทย ขอขอบคุณพี่สาวที่น่ารัก พี่ติ๊ดที่ช่วยแนะนำให้มีโอกาสได้สร้างสรรค์งานดีๆให้กับองค์กรที่มีความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน Cyber ระดับประเทศ

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่เปิดใจเรียนรู้ร่วมกันตลอด Workshop ประทับใจและชื่นชมมากๆครับ

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form