Leadership Skill

Leadership Program “Managing People” Thai Union Group (1st follow up)

รู้สึกประทับใจและชื่นชมกับ Feedback 360°​ ที่ผู้นำที่เข้าอบรมได้รับจากเพื่อนร่วมงาน

ตัวอย่าง เช่น

ผู้นำมีทักษะการฟังที่ดี

เป็นผู้นำที่ทุ่มเท เสียสละ

เป็นผู้นำที่กล้าตัดสินใจ

เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทีม

เป็นผู้นำสร้างศรัทธาและกำลังใจให้ทีม

เป็นผู้นำที่นำการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

ตัวผู้นำเองยังได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังเข้าอบรม ผู้นำได้มีการนำ”การฟังอย่างลึกซึ้ง”ไปใช้จริงและเกิดผล ได้รับฟังลูกน้อง ฟังลูกน้องพูดให้จบก่อน ผลทำให้ “ลูกน้องกล้าเข้าหามากขึ้น”

เวลามีปัญหา ลูกน้องกล้ารายงานให้ทราบทันที โดยไม่กลัวหรือเกร็ง

ผู้นำมีความเข้าใจในตนเองมากขึ้น รู้ว่าตัวเองหลักๆมีความเป็น(ทิศ)อินทรี ไม่ค่อยลงรายละเอียดงาน มีการปรับตัวมากขึ้นแจ้งรายละเอียดให้ลูกน้องในทีมมากขึ้น

ผู้นำมีความยืดหยุ่นและเข้าใจความแตกต่างของทีมและตัวเอง ทำให้ปรับตัวเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความเข้าใจและราบรื่นมากขึ้น
ฯลฯ

ผู้นำนอกจากจะเก่งงานแล้ว สิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้สำเร็จมากขึ้น คือ “การเก่งคน”

ชื่นชมหัวใจของผู้นำยุคใหม่ทุกท่านที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของทีมงาน ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริง และสามารถเข้าถึงหัวใจของการ”ฟังอย่างลึกซึ้ง” ด้วยการลงมือทำจริง และเปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนๆ ตลอดคลาส

ขอบคุณ บริษัท Thai Union Group ที่ให้โอกาสและความไว้วางใจเสมอมา

ขอบคุณ ทีมงานมืออาชีพ พี่ซุป พี่กุ๊กไก่ และน้องจ๋า สำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและภาพถ่ายสวยๆใน workshop หลักสูตรอบรม Leadership program

ขอบคุณ ผู้นำยุคใหม่ทุกคนที่ตั้งใจเรียนรู้และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่าให้กันในคลาสนี้

แล้วพบกันใหม่นะครับ
อ.ริว อชิระวิชญ์

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form