Leadership Skill

Leadership Program “Personal Effectiveness” Thai Union Group ติดตามผลครั้งที่ 1

“Personal Effectiveness”
บริษัท Thai Union Group มหาชน จำกัด

รู้สึกประทับใจและชื่นชมกับ Feedback 360​C ที่ผู้นำที่เข้าอบรมได้รับจากเพื่อนร่วมงาน และตัวผู้นำเองยังได้สะท้อนถึงประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังเข้าอบรม

• ได้นำการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ไปใช้ทำให้ฟังน้องให้จบก่อน ไม่ตัดสินล่วงหน้า พบว่าน้องต้องการบอกบางสิ่งสั้นๆ ถ้าเราฟังได้ยินเราจะจับประเด็นสำคัญได้ ทำให้น้องเปิดใจกล้าเข้าหามากขึ้น
รวมถึงการฟังยังช่วยให้สามารถสื่อสารกับหัวหน้าได้ดีมากขึ้น กระชับและตรงกับความต้องการมากขึ้น

• ผู้นำรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น เข้าใจสภาวะอารมณ์ของตัวเอง ยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยงแปลงแบบไม่ทันตั้งตัว (Sudden Change) โดยเริ่มจากการเปลี่ยนตัวเองก่อน

• ผู้นำได้นำความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ผู้นำสี่ทิศ” ไปใช้ในการทำงาน ปรับตัวและทำความเข้าใจเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและลูกน้อง ทำให้ปฏิสัมพันธ์ได้ดีมากขึ้น ประทับใจมากที่นำไปถ่ายถอดให้น้องๆในทีมต่อ

• มีเรื่องราวประทับใจมากตรงที่มีผู้นำท่านนึงนำสิ่งที่ได้เรียนไปปรับใช้กับครอบครัว โดยได้ล้อมวงให้ทุกคนสื่อสารความรู้สึกและความต้องการเพื่อให้ทุกคนได้ยิน ผลทำให้ทุกคนเข้าใจความรู้สึกของกันและกันมากขึ้น ฯลฯ

ผู้นำนอกจากจะเก่งงานแล้ว สิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้สำเร็จมากขึ้น คือ “การเก่งคน”

ชื่นชมหัวใจของผู้นำยุคใหม่ทุกท่านที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของทีมงาน

ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริง และสามารถเข้าถึงหัวใจของการ”ฟังอย่างลึกซึ้ง” ด้วยการลงมือทำจริง และเปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนๆ ตลอดคลาส

ขอบคุณ บริษัท Thai Union Group ที่ให้โอกาสและความไว้วางใจเสมอมา

ขอบคุณ ทีมงานมืออาชีพ พี่ซุป พี่กุ๊กไก่ จาก SKillzone และน้องจ๋า สำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและภาพถ่ายสวยๆใน workshop

ขอบคุณ ผู้นำยุคใหม่ทุกคนที่ตั้งใจเรียนรู้และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่าให้กันในคลาส หลักสูตรอบรม Leadership Program นี้

แล้วพบกันใหม่นะครับ
อ.ริว อชิระวิชญ์

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form