Public Training 2564 

หลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training 2564) จัดอบรมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ โดยมีการออกแบบหลักสูตรที่กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมทั้งฝึกทักษะการปฏิบัติ นำไปใช้ได้จริง
Mind Map Public Training สอนสดผ่าน Zoom

UpSkill ด้วยการเรียนรู้การใช้ Mind Map อย่างถูกวิธี เพื่อบริหารจัดการความคิด รวมรวมข้อมูล แยกแยะ วิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นสำคัญได้อย่างทรงพลัง
พิเศษ Mini Exclusive class ในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง ถามตอบข้อสงสัยได้อย่างไม่ต้องเกรงใจ
สอนโดยวิทยากรได้รับใบรับรองจาก Think Buzan Licensed Instructor ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี และสอนมาแล้วกว่า 1,000 Workshop

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Mindfulness Before Sleep

ร่วมกันฝึกสติ แบบเรียบง่ายด้วยกันเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด ของร่างกาย และจิตใจก่อนนอนทุกคืน ด้วยแนวทางฝึกสติด้วยที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับคนทำงานยุคใหม่
นำกระบวนการโดย
อ.ริว อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะผู้นำยุคใหม่ด้าน Soft Skills บนวิถีของการบ่มเพาะสติ Mindfulness ที่ปฏิบัติได้จริงกับชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ Public Training

ความหมายของ public training
จุดเด่นของ public training
ข้อจำกัดของ public training
สรุป
public training คือ หลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยไม่ได้เจาะจงสำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมาจากหลากหลายองค์กร หรือบริษัทที่ต้องการส่งบุคลากรของตนเองมาพัฒนาทักษะความรู้ในหัวข้ออบรมสัมมนานั้นๆ โดยรูปแบบการอบรมอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม ทำให้เกิดมุมมอง วิสัยทัศน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
  • สามารถลดงบประมาณอบรม กรณีต้องการส่งพนักงานจำนวนไม่มากไปอบรมความรู้เฉพาะด้าน หรือเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องในแผนกนั้นๆ
  • ลดขั้นตอนการจัดหาสถานที่อบรมและอุปกรณ์ที่ต้องใช้อบรม เนื่องจากบริษัทที่จัดอบรมเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด
  • ช่วยให้มีสมาธิในการอบรมมากขึ้นเนื่องจากสถานที่จัดภายนอกองค์กร ทำให้ปราศจากความกังวลใจเรื่องงานประจำวัน เป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเดิมๆ
  • พนักงานที่เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เข้าอบรมจากองค์กรอื่น บางครั้งทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยนำมาใช้ในองค์กรตนเองมาก่อน ช่วยเปิดมุมมองกว้างขึ้นในวิชาความรู้ที่อบรมอันเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาองค์กร
  • กรณีต้องการอบรมพนักงานจำนวนมาก จะใช้งบประมาณสูงกว่าแบบ In-house training เมื่อคำนวนออกมาเป็นค่าใช้จ่ายต่อคน
  • เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับคนทั่วไป เนื้อหาจึงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนส่วนใหญ่ และไม่ได้ออกแบบเฉพาะเจาะจงหรือเจาะลึกสำหรับปัญหาขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเหมือนหลักสูตร In house training
ควรจะส่งพนักงานอบรม public training หรือจัดอบรมแบบภายในองค์กรดี?

พิจารณาจากความเหมาะสม ได้แก่

  • จำนวนพนักงานที่ต้องการอบรมหากมีไม่มาก และเป็นการอบรมเฉพาะด้าน การส่งพนักงานอบรมแบบ public training เป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่หากมีพนักงานจำนวนมากต้องการอบรมเรียนรู้ทักษะในครั้งเดียวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ร่วมกัน การอบรมแบบภายในองค์กรหรือ In house training เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า
  • หลักสูตรอบรมสำหรับคนทั่วไป จะเป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับผู้เข้าอบรมจากหลากหลายธุรกิจ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หากผู้เข้าอบรมมีข้อสงสัยในเรื่องใดจึงต้องซักถามวิทยากรเพิ่มเติม ซึ่งจุดนี้จะเป็นข้อแตกต่างกับ In house training ที่ลูกค้าที่เป็นองค์กรสามารถเลือกออกแบบหลักสูตรตามความต้องการ วัตถุประสงค์ และปัญหาของธุรกิจตนเองได้โดยเฉพาะ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2023

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
chevron-down