กิจกรรมเพื่อสังคม

social contribution

สังคมจะงดงาม เมื่อเราเริ่มต้นส่งต่อความสุขจากใจถึงใจ, Happiness is sharing moment of Joy
บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยริเริ่มโครงการครูคนแรก เพื่อให้ช่วยให้พ่อแม่ค้นพบความหมายและของขวัญที่สวยงามที่สุดของการเป็นพ่อแม่ และกลับไปดูแลความสัมพันธ์กับทุกชีวิตด้วยคุณภาพความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งปัจจุบันได้จัดมาแล้วอย่างต่อเนื่องหลายรุ่น