Tag Archives: หลักสูตรครูคนแรก

โครงการครูคนแรก รุ่นที่ 16 p1

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 16 ณ บ้านไม้หอม พระราม 2

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 16 ณ บ้านไม้หอม พระราม 2 วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 การเดินทางเพื่อแบ่งปัน “วิถีแห่งการสร้างความสุขความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว” อยู่เพื่อสัมผัสทุกชีวิตตรงหน้า อยู่เพื่อสัมผัส “ความรู้สึก” ในใจเราเองอยู่เพื่อรับฟังความจริงด้วยหัวใจ

โครงการครูคนแรก รุ่นที่ 15 p1

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 15 ณ บ้านไม้หอม พระราม 2

ทุกชีวิตเกิดมาย่อมมีผู้อบรมสั่งสอนโดยธรรมชาติ นั่นคือ ผู้ให้กำเนิด หรือ “พ่อแม่” ผู้เป็นดั่ง “ครูคนแรก” ผู้ให้แสงสว่างแก่ลูก … นั่นจึงเป็นที่มาของเจตนารมณ์ในการจัดคลาสครูคนแรกมาทั้ง 15 รุ่น

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 14 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา p1

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 14 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา

ขอขอบคุณแม่อ้อม (ครูคนแรก รุ่น 2) และคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนา ที่ให้เกียรติและเชื้อเชิญมาจัดกิจกรรม “ครูคนแรก” ที่ รร.เพลินพัฒนา ทำให้ได้พบกับคุณพ่อคุณแม่เหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านผู้น่ารักอบอุ่นและเป็นกันเอง ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ความเป็นพ่อแม่ร่วมกัน

ครูคนแรกรุ่นที่-13-สัญจร-ณ-ธนชาตประกันภัย

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 13 สัญจร ณ ธนชาตประกันภัย

ครูคนแรก รุ่นที่ 13 สัญจร ณ ธนชาตประกันภัย (รุ่นที่ 2) วันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 ธนชาตประกันภัย

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 12 สัญจร ณ รร.เพลินพัฒนา รุ่นที่ 1 p1

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 12 (สัญจร) ณ รร.เพลินพัฒนา

ครูคนแรก รุ่นที่ 12 (สัญจร) ณ รร.เพลินพัฒนา รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 กันยายน 2561โรงเรียนเพลินพัฒนา

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 11 ธนชาตประกันภัย

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 11 (สัญจร) ธนชาตประกันภัย

ครูคนแรก รุ่นที่ 11 (สัญจร) ธนชาตประกันภัย รุ่นที่ 1 การเดินค้นหาความหมายของ “ครูคนแรก” ของความเป็นพ่อแม่ในใจของเราโดยการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 10

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 10

ขอบคุณทุกหัวใจรักอันงดงามของความเป็นพ่อแม่ ที่ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และขอบคุณทุกไมตรีจิตที่คุณพ่อคุณแม่จิตอาสาจากรุ่นที่แล้วทุกท่านมอบให้ รู้สึกอบอุ่นเสมอ ในโครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 10 ครับ

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 9

โครงการ ครูคนแรก รุ่นที่ 9

ในกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่นี้ เสียงแรกที่เราควรจะได้ยิน คือ เสียงในใจของเราเอง ยอมรับคุณค่าที่เรามีข้างใน ใช้คุณค่านั้นในการดำรงอยู่เพื่อคนที่เรารัก

Scroll Up