Tag Archives: Leadership Skill

ทักษะภาวะผู้นำหรือ Leadership Skill เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความสำเร็จกับองค์กร หากองค์กรใดมีผู้นำที่มีความสามารถก็จะนำองค์กรพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 2 p1

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 2

โปรแกรมสุดเข้มข้น 8 วันพร้อมแบบฝึกหัดจริง (New Paradigm The Future of Leadership) เพื่อบ่มเพาะความเป็นผู้นำที่ทั้งเก่งงานและเก่งคน Module 2

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group p1

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group

หลักสูตรพัฒนาผู้นำ ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่ม High Potential Leader “MBK Group” ให้ผู้นำมีความสามารถด้าน Soft Skills เพื่อสร้างความร่วมมือให้ทีมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 1 p1

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 1

โปรแกรมสุดเข้มข้น 8 วันพร้อมแบบฝึกหัดจริง (New Paradigm The Future of Leadership) เพื่อบ่มเพาะความเป็นผู้นำที่ทั้งเก่งงานและเก่งคน Module 1

Leader as Facilitator HRD Club p1

Leader as Facilitator – HRD Club at Sivatel Bangkok Hotel

Leader as Facilitator กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับผู้นำยุคใหม่ วันที่ 25 กันยายน 2561 HRD Club ผู้นำยุคใหม่ ในวิถีผู้นำแบบฟา “Facilitator”

อบรม Leadership Program 2 Managing People Thai Union Group

อบรม Leadership Program 2 Managing People – Thai Union Group

ภาพกิจกรรม หลักสูตรอบรม Leadership Program 2 “Managing People” 2nd Follow up วันที่ 19 กันยายน 2561 Thai Union Group ขอขอบคุณผู้นำยุคใหม่ LD-2 Program ทุกท่านที่ตั้งใจจริง เปิดใจเรียนรู้แลกเปลี่ยน และเป็นนักลงมือทำจริงที่ทุ่มเทใส่ใจทีมงานเพื่อที่จะเป็นผู้นำที่ดีที่เก่งทั้งงานและดูแลความรู้สึกของทีมในเวลาเดียวกัน ขอชื่นชมจากใจครับ

อบรม Leadership Role Model หลักสูตรผู้นำต้นแบบ Module 3 บริษัท น้ำตาลมิตรผล

อบรม Leadership Role Model หลักสูตรผู้นำต้นแบบ Module 3 บริษัท น้ำตาลมิตรผล

Leadership Role Model หลักสูตรผู้นำต้นแบบ Module 3 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด วันที่ 10-11 กันยายน 2561

อบรม Leadership Program “Personal Effectiveness” Thai Union Group ติดตามผลครั้งที่ 1

อบรม Leadership Program “Personal Effectiveness” Thai Union Group ติดตามผลครั้งที่ 1

หลักสูตร Leadership Program “Personal Effectiveness” Thai Union Group การติดตามผลครั้งที่ 1 หลักสูตรต่อเนื่องผู้นำยุคใหม่

Scroll Up