ความคิดสร้างสรรค์ คือ

ความคิดสร้างสรรค์ คืออะไร?

ความคิดสร้างสรรค์ คืออะไร? เราสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับ Creativity หรือ ความคิดสร้างสรรค์ว่ามีความหมายอย่างไรง่ายๆได้ดังนี้


ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

โดยพื้นฐานแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ คือ การที่มนุษย์เรามีความสามารถในการคิด ปะติดปะต่อความหมายของสิ่งต่างๆที่รับผ่านประสาทสัมผัส  ให้เป็นสิ่งใหม่ได้โดยธรรมชาติ ด้วยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในสมองของเรา จากมิติของมุมมองที่เรามองโลก ผ่านเรื่องราวและความเชื่อที่มีความหลากหลาย

เมื่อสมองเราได้รับข้อมูลเหล่านั้นมาก็จะเกิดกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์นํามาใช้ประโยชน์ที่มี ความแปลกใหม่และแตกต่างกว่าเดิม ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า Creativity หรือว่า ความคิดสร้างสรรค์ นั่นเอง


cre·a·tiv·i·ty

/ krēā tivədēl

noun: creativity the use of the imagination or original ideas, especially in the production of an artistic work.”firms are keen to encourage creativity”

ความคิดสร้างสรรค์ คือ การใช้จินตนาการหรือความคิดดั้งเดิม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตผลงานทางศิลปะ  “ความแน่วแน่ กระตือรือร้น ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์”

ความสามารถของมนุษย์ในการคิดสร้างสรรค์นั้นมีพลัง กว้างไกล ไร้กรอบและขอบเขตใดใดที่จะมาขวางกั้น

เป็นศักยภาพอันมหัศจรรย์ที่จะช่วยให้เราได้ใช้พลังของความคิดและจินตนาการที่แปลกใหม่จากสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีความแตกต่างหลากหลาย  เพื่อต่อยอดความคิดให้พัฒนามากขึ้น หรือสรรค์สร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกใบนี้

ซึ่งคนที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานหรือในการใช้ชีวิต นั้นก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอัจฉริยะ หรือต้องทํางานเฉพาะทางในด้านศิลปะ เป็นศิลปิน เป็นครีเอทีฟ เป็นหรือดีไซเนอร์ถึงจะมีความคิดสร้างสรรค์ดีๆ ออกมาได้

ลองนึกย้อนไปในวัยเด็กดูสิครับ ในสมัยนั้นคุณได้รับโอกาสและมีอิสระอย่างเต็มที่ในการคิด การพูด การลงมือทํา

ได้สนุกกับการทดลองเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในทุกๆ วัน ได้มีโอกาสฝึกฝนความกล้าหาญที่จะลอง ผิดลองถูกผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ที่มีอยู่ด้วยร่างกายของเรา ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส การออกเสียงพูด และการลงมือทําหยิบจับทํานุ่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งคุณมีความกล้าที่จะ เรียนรู้และลิ้มลองสิ่งใหม่ในโลกใบนี้ด้วยการนําเอามือหยิบสิ่งต่างๆ เข้าปากเพื่อพิสูจน์ความเข้าใจได้ อย่างไม่หวั่นเกรง

creativity of children

คุณกล้าที่จะวาดรูปขยุกขยิกด้วยมือเล็กๆ น่ารักๆ ของคุณจากการมองเห็นสิ่งต่างๆ ด้วยใบหน้าที่เบิกบานมีความสุข สนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและดวงตาที่เปล่งประกายระยิบระยับ

หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้วสามารถจินตนาการตามผมได้ ขอให้เชื่อได้เลยครับว่าคุณมีความสามารถในการจินตนาการและคิดสร้างสรรค์มาตั้งแต่วัยเด็กแล้วอย่างแน่นอน

ความคิดสร้างสรรค์ จึงนับว่าเป็นความสามารถติดตัวของมนุษย์ที่มีมาแต่กําเนิด ถ่ายทอดจากรุ่นเก่า มาสู่รุ่นปัจจุบัน เพื่อให้สมองของเรามีการประมวลผลสิ่งต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมเป็นสิ่งใหม่

และสามารถปรับตัวให้อยู่รอดจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างทันท่วงที ซึ่งนับแต่แต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักจิตวิทยาได้ให้ความสนใจและรวบรวม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เอาไว้อย่างมากมาย

ลองมองไปรอบๆ ตัวเราดูสิครับ เราจะพบได้ว่า เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งต่างๆ เราหยิบจับขึ้นมาใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละวัน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่จากผลิตผลทางความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนบนโลกใบนี้ทั้งสิ้น

เพราะไม่งั้นแล้วพวกเราคงจะต้องใช้ชีวิตด้วยการออกไปล่าสัตว์โดยอาศัยท่อนไม้และก้อนหินตามป่า และเมื่อต้องการไฟเพื่อหุงหาอาหารพวก เราก็คงต้องเดินออกไปเก็บใบไม้กิ่งไม้แห้ง แล้วอาศัยหินเหล็กไฟ (Flint Stone) นํามากระทบกระแทก กันอยู่นานจนเจ็บมือ เพื่อให้ได้ประกายไฟในการทําอาหารในแต่ละมื้อ ไม่ง่ายเลยใช่มั้ยล่ะครับ

นวัตกรรมใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ การดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

และตราบใดที่มนุษย์ยังคงใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ก็จะสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆในอนาคตไปได้อีกเรื่อยๆ  ซึ่งตัวคุณเองก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ

ลองเปิดโอกาสให้ความฝัน จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ได้กลับมาโลดแล่นอย่างมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ด้วยการคิดริเริ่มลงมือทํากิจกรรมใหม่ๆ ที่จะสร้างความ รู้สึกสนุก ตื่นเต้น ประหลาดใจให้แก่ทั้งตัวคุณ ครอบครัว และเพื่อนๆ ของคุณดูบ้างก็น่าสนใจดีนะครับ


ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์

เมื่อคุณเริ่มนึกถึงประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ คุณอาจจะนึกถึงเหล่าอัจฉริยบุคคลผู้ที่สร้างสรรค์ คุณประโยชน์ต่างๆ ให้แก่คนรุ่นหลัง เช่น

Leonardo da Vinci
ลีโอนาโด ดา วินชี

ชาวอิตาลีที่เป็นอัจฉริยบุคคลซึ่งมีความสามารถหลากหลาย ทั้งสถาปนิกแบบเรอเนซองส์ นักดนตรี นักกายวิภาคศาสตร์ นักประดิษฐ์ วิศวกร ประติมากร นัก เรขาคณิต นักวาดภาพ นักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งได้รับการลงมติให้เป็น “สุดยอดสมอง แห่งสหัสวรรษที่ผ่านมา” หรือ “The Brain of the Last Milennium”

Michelangelo
ไมเคิลแองเจลโล

จิตรกร สถาปนิก และปฏิมากรชื่อดัง ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงยุค ฟื้นฟูศิลปวิทยา

Albert Einstein
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์และนักฟิสิกส์ทฤษฎี ชาวเยอรมันเชื้อ สายยิว ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ

Pablo Ruiz Picasso
พาโบล รุยซ์ ปิกาสโซ

จิตรกรเอกของโลก บุคคลที่นิตยสารไทม์ ยกย่องให้ เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์มากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20

อีกทั้งยังมีบุคคลอีกมากมายในโลกที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ที่มีพลังของความคิดสร้างสรรค์ สร้างความแตกต่างทางความคิด ที่เป็นประโยชน์ในการจุดประกายในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆรอบตัวเรา

สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อตัวเราเอง ต่อคนรอบข้าง และสังคมโดยรอบ ซึ่งอัจฉริยบุคคลกลุ่มนี้มีวิธีสร้างสรรค์ให้ข้อคิดและความคิดปรากฏออกมาให้เห็นได้อย่างเด่นชัด

โดยเราสามารถพบได้จากหลักฐานต่างๆ ที่มีการจดบันทึกเอาไว้ด้วยถ้อยคํา ภาษา ภาพ และการเชื่อมโยงความคิดต่างๆ ด้วยเทคนิควิธีที่สร้างสรรค์และมีพลัง อันประกอบไปด้วยการเขียนทั้งลายเส้น สีสัน แผนภาพ แผนผัง กราฟ รหัส สัญลักษณ์ ฯลฯ โดยประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์มีอยู่หลายด้าน ด้วยกัน ดังนี้

ประโยชน์ที่มีต่อตนเอง

 • ช่วยให้เรามีการพัฒนาศักยภาพของสมอง ทําให้เรามีสติปัญญา ไหวพริบ ปฏิภาณเฉียบแหลมขึ้น
 • ช่วยให้เรามี Growth Mindset ในการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและเป็นกลางมากยิ่งขึ้น
 • ช่วยให้เรามีความสามารถและมีความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
 • ช่วยให้เราได้พบแง่มุมและแนวทางใหม่ๆ ในการดําเนินชีวิต
 • ช่วยให้เรามีวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาทั้งชีวิตและการทํางานได้อย่างเฉียบคมและสร้างสรรค์
 • ช่วยให้เราเกิดความสนุกสนานในการคิดค้น ทดลอง ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆได้อยู่เสมอ
 • ช่วยให้เรามีความมั่นใจ และมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้นําทางความคิดที่มีประโยชน์ของตน
 • ช่วยให้เรามีความได้เปรียบอย่างโดดเด่น เพราะผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่นและมีความสามารถในการเอาตัวรอดในโลกธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยให้เราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และช่วยให้เราได้ค้นพบโอกาสใหม่ๆ ทักษะและความสามารถใหม่ๆ ในการพัฒนาชีวิตให้ทันสมัย มีความสุขและประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น

benefits of creativityประโยชน์ที่มีต่อตัวเรา คนรอบข้าง และในที่ทํางาน

 • ช่วยให้เราและผู้คนรอบข้างได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ในการนําความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาชีวิตของตนเองและคนรอบข้างให้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยให้เราและผู้คนรอบข้างในที่ทํางานได้มีโอกาสพัฒนาการทํางานเป็นทีม (Team Work Building) ด้วยการฝึกฝนการใช้กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
 • ช่วยให้เราและผู้คนรอบข้างได้เรียนรู้ที่จะเปิดกว้าง รับฟังมุมมองความคิดที่แตกต่าง เพื่อให้มีโอกาสในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้เราและผู้คนรอบข้างได้ใช้ศักยภาพร่วมกัน เพื่อตกผลึกความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ในองค์กรได้อย่างไร้ขีดจํากัด
 • ช่วยให้เราและผู้คนรอบข้างเกิดความสนุกสนานในการทํางาน เพราะการที่มนุษย์ได้มีโอกาสคิดและทดลองทําอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ จะช่วยให้ชีวิตเกิดความท้าทาย ไม่จําเจ
 • ช่วยให้เราและผู้คนรอบข้างได้พัฒนาความคิดและวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนความคิดเก่าๆ เพื่อให้ทันโลกในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (VUCA World)
 • ช่วยให้เราและผู้คนรอบข้างในที่ทํางานเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่แนวความคิดของตนเองและทีม งาน ได้ก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้คนในสังคม

สรุป

เมื่อเราสามารถทําความเข้าใจในศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ตามธรรมชาติของมนุษย์ได้ดังที่กล่าวมา  ความสําเร็จก็ได้รอคอยคุณอยู่ตรงหน้าแล้วครับ

เหลือเพียงแค่คุณต้องใช้ความกล้าหาญของคุณเริ่มคิดสร้างสรรค์  และลงมือทําอย่างต่อเนื่องแบบที่อัจฉริยบุคคลของโลกได้ทําเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้ดูมาก่อนหน้านี้

เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ตั้งใจที่จะริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาในชีวิตและการทํางานด้วยตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์ก็จะกลายเป็นเหมือนดั่งมีดอเนกประสงค์ ที่จะช่วยให้คุณมีความสามารถในการพลิกแพลง ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างสนุกสนาน   ความสําเร็จที่คุณปรารถนาก็อยู่ใกล้แค่มือคุณเอื้อมถึงนี่เองครับ

Reference: Wikipedia
Wikipedia -Creativity
Wikipedia -Leonardo da Vinci
Wikipedia -Michelangelo
Wikipedia -Albert-Einstein
Wikipedia -Pablo-Ruiz-Picasso

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทักษะในศตวรรษที่ 21

ทักษะในศตวรรษที่ 21 คือชุดของทักษะ ความรู้ที่สำคัญเพื่อประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ และเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความท้าทาย...

admin
ทักษะในศตวรรษที่ 21

12 เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคนเรามีความก้าวหน้าคือ "การตั้งเป้าหมาย" เพราะเป้าหมายจะทำให้เรารู้ว่าต้องวางแผนและเตรียมตัวอย่างไร บทความนี้มีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์...

admin
การตั้งเป้าหมายในชีวิต goal setting

100 คำคมสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลัง สร้างกำลังใจให้ชีวิต

กำลังใจดีๆบางครั้งก็ได้มาจากข้อความสั้นๆ บทความนี้จึงรวบรวมคำคมสั้นๆ ประโยคทรงพลัง คําคมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างกำลังใจสู่เป้าหมายและความสำเร็จ...

admin
คำคมสร้างแรงบันดาลใจ

ผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่น่ารู้

ผู้นำที่ดีไม่ใช่เพียงผู้สั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมทำงานด้วยความเต็มใจ ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรจึงเป็นเรื่องน่าเรียนรู้...

admin
ผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form